Πρόγραμμα

 

Το πρόγραμμα της Σχολής για το 2017-2018 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 - 2018

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6:00-7:00
ΣΥΓΧΡΟΝΟ (7-9ετών) (αιθ.1) +
ΜΠΑΛΕΤΟ (3-5ετών) (αιθ.2)
ΣΥΓΧΡΟΝΟ (9-12ετ.) (αιθ.1) +
ΜΠΑΛΕΤΟ (5-7ετών) (αιθ.2)
ΣΥΓΧΡΟΝΟ (7-9ετών) (αιθ.1) +
ΜΠΑΛΕΤΟ (3-5ετών) (αιθ.2)
ΣΥΓΧΡΟΝΟ (9-12ετών) (αιθ.1)
ΜΠΑΛΕΤΟ (5-7ετών) (αιθ.1) +
AERIAL SILKS (αιθ.2)
7:00-8:00
ΜΠΑΛΕΤΟ (7-9ετών) (αιθ.1) +
AERIAL SILKS (αιθ.2)
ΜΠΑΛΕΤΟ (9-12ετών) (αιθ.1) +
HIP - HOP (αιθ.2)
ΜΠΑΛΕΤΟ (7-9ετών) (αιθ.1) +
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ (aerial silks) (αιθ.2)
ΜΠΑΛΕΤΟ (9-12ετών) (αιθ.1) +
HIP-HOP (αιθ.2)
GRAHAM BEGINNERS (αιθ.1) +
ΣΥΓΧΡΟΝΟ (5-7ετών) (αιθ.2)
8:00-9:15 ΜΠΑΛΕΤΟ (13-15ετών) (αιθ.1)

ΜΠΑΛΕΤΟ (15+) (αιθ.1) +
HIP - HOP (8:00-9:00) (αιθ.2)

ΜΠΑΛΕΤΟ (13-15ετών) (αιθ.1) ΜΠΑΛΕΤΟ (15+) (αιθ.1) +
HIP - HOP (8:00-9:00) (αιθ.2)
GRAHAM
(8:00 - 9:30) (αιθ.1)
9:00-10:30
ΣΥΓΧΡΟΝΟ (13-15ετών) (αιθ.1)

ΣΥΓΧΡΟΝΟ (15+) (αιθ.1) +
POWER YOGA (9.00 - 10.30) (αιθ.2)

ΣΥΓΧΡΟΝΟ (13-15ετών) (αιθ.1)

ΣΥΓΧΡΟΝΟ (15+) (αιθ.1) +
POWER YOGA (9.00 - 10.30) (αιθ.2)

GRAHAM
(8:00 - 9:30) (αιθ.1)

 

* Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ανάλογα με την πληρότητα των τμημάτων