Η Σχολή

Η Σχολή Κλασσικού και Σύγχρονου Χορού της Χριστιάννας Σκιαδά, URBAN DANCE SOCIETY– VAGANOVA BALLET SYSTEM, αποτελεί Ερασιτεχνική Σχολή Χορού αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και πληροί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, τόσο κτιριακές όσο και ακαδημαϊκές ώστε να διδάσκει στους μαθητές της Κλασσικό Χορό βάσει του Ρώσσικου Συστήματος Vaganova, Σύγχρονο Χορό βάσει των συστημάτων Limon, Graham καθώς και άλλα συστήματα χορού.

Η Urban Dance Society αποτελεί μέλος του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε ενώ συνεργάζεται και με φορείς του εξωτερικού όπως τα Ρώσσικα Μπαλέτα της Μόσχας με αποτέλεσμα οι μαθητές της να αποκτούν χορευτική εμπειρία με υψηλού επιπέδου επαγγελματίες χορευτές σε παραστάσεις που παρουσιάζονται σε Διεθνούς φήμης Θέατρα στην Αθήνα.

Οι καθηγητές της Σχολής διαθέτουν τα απαραίτητα πτυχία που απαιτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού ώστε να μπορούν να διδάσκουν σε Αναγνωρισμένες από το Κράτος Σχολές Κλασσικού και Σύγχρονου Χορού.

Οι μαθητές μας έχουν την τύχη να αποκτούν διεθνούς κύρους ακαδημαϊκή επιμόρφωση, τέτοια που να τους οδηγεί στο μέλλον σε σίγουρη επιτυχία στις εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού ώστε να μπορούν να εισαχθούν στις Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό.